2% z dane pre KSD

Informácie o možnosti darovať 2% z dane
hokejbalovému tímu KSD Nová Dubnica.

Ako poukázať 2% z dane?

Venovať 2 % z dane môžu ako zamestnanci, za ktorých podáva daňové priznanie ich zamestnávateľ, tak i fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne. Postupnosť krokov je vo všetkých prípadoch mierne odlišná, preto nižšie uvádzame jednoduchý návod pre každú z menovaných skupín. Pre rok 2018 sa pravidlá oproti predchádzajúcemu roku zásadne nemenili.

Zamestnanci

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám potvrdil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane (tlačivo Vyhlásenie s predvyplnenými údajmi o KSD nájdete tu).
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné doručiť do 30.04.2018 na daňový úrad príslušný miestu Vášho trvalého bydliska.

Poznámky:
a) Do kolónky ROK sa píše 2017
b) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Fyzické osoby

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú nasledovné:

  Obchodné meno alebo názov: KSD Nová Dubnica
  Sídlo: Sad kpt. Nálepku 46/9-33, 018 51 Nová Dubnica
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 4 2 0 2 6 2 0 2

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:
a) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
b) Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Právnické osoby

Právnické osoby od roku 2011 nepoukazujú 2 ale len 1,5% z dane z prijmu. Pôvodné 2% môže právnická osoba darovať len v prípade, že do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi).

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú nasledovné:

  Obchodné meno alebo názov: KSD Nová Dubnica
  Sídlo: Sad kpt. Nálepku 46/9-33, 018 51 Nová Dubnica
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO: 4 2 0 2 6 2 0 2

 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:
a) Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
b) Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1,5% (2%) z dane žiadne iné tlačivo.
c) IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

Všetky potrebné informácie ohľadom možnosť poukázania 2 % z Vašich daní nájdete na internetovej stránke http://www.rozhodni.sk/.

O KSD Nová Dubnica

KSD je hokejbalový tím z Novej Dubnice fungujúci od roku 2001.

Na jar v roku 2001, po dlhých rokoch hrania na novodubnických ihriskách na Miklovkách, pri Huvyku či pri škole, sa v našej partii sformovala túžba hrať organizovanú ligu. Od sezóny 2001/02 tak tím zložený prevažne z kamarátov a spolužiakov z novodubnického gymnázia hrával pod hlavičkou KSD v Oblastnej hokejbalovej lige v Pruskom. Po niekoľkých rokoch zbierania skúseností prišiel prvý medailový úspech tímu v ročníku 2005/06. Spanilú jazdu sezónou vtedy až vo finále zastavil tradičný súper z Dubnice n/V a bola z toho nakoniec strieborná medaila. V tej sezóne už tím paralelne pôsobil aj v regionálnej lige v Trenčíne. Súťaž s prívlastkom "druhá liga" vtedy bez väčšieho zaváhania KSD vyhralo.

Napriek početným obmenám kádra zostávali ambície tímu vysoké. Dlhý čas sa ich však nedarilo napĺňať a závery sezón mali pre KSD väčšinou trpkú príchuť. Zlom nastal v roku 2011, kedy hráči KSD získali v Trenčíne bronzové medaily. Tento výsledok zopakovali aj o rok neskôr, aby potom v sezóne 2012/2013 zavŕšili dlhé, trinásťročné čakanie na titul víťazstvom v Trenčianskej hokejbalovej lige.

V ďalších sezónach došlo k výraznej obmene a omladeniu kádra. Tím sa drží na popredných miestach tabuľky Trenčianskej hokejbalovej ligy a útok na medaily vyzerá opäť reálne.Viacerí hráči KSD úspešne reprezentujú oranžové farby v extraligovom tíme ŠK 98 Pruské.

Navštívte Facebook KSD

Kontaktujte KSD Nová Dubnica

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Rastislava Uhlíka.

rastislav.uhlik@gmail.com

+421 903 510 552